CategoriesNARTY WAW

 Sport Medica S.A. do której należy Carolina Medical Center i Grupa Medicover zawarły umowę, na mocy której Medicover stanie się akcjonariuszem spółki Sport Medica S.A. z udziałem w kapitale akcyjnym na poziomie 23%.

Współpraca z Grupą Medicover wzmacnia Carolina Medical Center, pozwalając na jej dalszy stabilny rozwój i realizację nowych projektów strategicznych. Dla Medicover objęcie udziałów w CMC oznacza możliwość poszerzenia obecnej oferty medycznej o wybrane wysokospecjalistyczne usługi m.in. z zakresu ortopedii, świadczone przez Carolina Medical Center.

Umowa dotyczy subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji oraz nabycia akcji wcześniej wyemitowanych.

„Liczymy na efektywną współpracę i znalezienie wielu obszarów wspólnych interesów, zyskując w Medicover wsparcie w realizacji strategii rozwoju wykraczającej poza dotychczasowe plany i samodzielne możliwości spółki. Cieszy fakt, iż nasz model biznesowy, nasze wartości, a przede wszystkim filozofia podejścia do pacjenta zostały docenione przez wiodący podmiot na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i Europie Centralnej. Przed nami długofalowa współpraca medyczna i biznesowa oparta na partnerskich zasadach” – mówi Krzysztof Cetnar, Prezes Zarządu Sport Medica S.A.

Współpraca między obu podmiotami zakłada całkowicie suwerenny i niezależny rozwój oddzielnych marek. Jednocześnie Carolina Medical Center i Medicover zgodnie deklarują, że będą inicjować wspólne przedsięwzięcia biznesowe, które wzmocnią pozycje obu firm na rynku prywatnej opieki medycznej.

Zdaniem Małgorzaty Kowalskiej, Wiceprezes Zarządu Medicover w Polsce, zawiązana właśnie współpraca z CMC zapewni pacjentom obu firm możliwość nowoczesnej hospitalizacji. „Oddany przez nas niedawno do użytku pełnoprofilowy Szpital Medicover wraz z istniejącym Szpitalem Damiana, a także nowo otwarta specjalistyczna klinika Carolina Medical Center należąca do Sport Medica S.A., tworzą najnowocześniejszą, prawdziwie kompleksową i w pełni uzupełniającą się wysokospecjalistyczną opiekę szpitalną, z której korzystać będą mogli pacjenci obu firm” – podkreśla Wiceprezes Medicover.

Obie firmy już dziś zapowiadają wymianę doświadczeń i wiedzy, planują otwarcie wspólnej platformy edukacyjnej dla kadry medycznej, a także przygotowują się do wspólnych inicjatyw biznesowych.