Regulamin Sklepu Nartywaw.pl

§1. Postanowienia wstępne oraz informacje o podmiocie prowadzącym sklep internetowy nartywaw.pl

 1. Sklep internetowy nartywaw.pl prowadzony jest przez Creative Works Consulting Bartosz Konopacki w ul. Deotymy 11/13 Lokal: 15, 01-470 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem  oraz posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5213239437.
 2. Regulamin sklepu internetowego nartywaw.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Creative Works Consulting Bartosz Konopacki.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sklep internetowy nartywaw.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu nartywaw.pl
 5. Korzystanie z usług sklepu internetowego nartywaw.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2. Zasady składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia polega na prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i przesłaniu go do sklepu internetowego nartywaw.pl.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać:
  1. rodzaj zamawianego towaru,
  2. ilość zamawianego towaru
  3. pełne dane adresowe i kontaktowe Zamawiającego (w tym numer telefonu i adres e-mail),
  4. wybraną formę płatności,
  5. wybrany sposób dostawy towaru do Zamawiającego.
 3. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy nartywaw.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez przesłanie do Zamawiającego e-maila z adresu biuro@nartywaw.pl
 4. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail.
 5. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego nartywaw.pl oraz akceptuje jego postanowienia.

§3. Realizacja złożonego zamówienia

 1. Sklep internetowy nartywaw.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Zamawiającym.
 2. Kontakt z Zamawiającym następował będzie tylko w dni robocze w godz. 9.00 – 17:00.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Zamawiający zostaje poinformowany o tym telefonicznie bądz poprzez e-mail, jednak nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych.
  W takim przypadku sklep internetowy nartywaw.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 4. Wysyłka towaru do Zamawiającego następuje dopiero po otrzymaniu przez sklep internetowy nartywaw.pl informacji o dokonaniu płatności za zamówiony towar, w terminie wskazanym w karcie produktu zamówionego towaru (czas realizacji).
 5. Przy zamówieniu towaru, który jest dostępny na zamówienie bądz którego czas realizacji przekracza 3 tygodnie Zamawiający jest zobowiązany do wpłaty ustalonej uprzednio bezzwrotnego zadatku na poczet tego towaru bądź wpłaty całej kwoty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem, wysyłka zamówionego towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, jednak nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Zamawiającego towaru.
 7. Wysyłka jednego zamówienia, które zawiera więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy.
 8. Zamawiający może zrezygnować ze złożonego zamówienia telefoniczne lub poprzez e-mail w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego nartywaw.pl. Sklep internetowy nartywaw.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, towar nie został jeszcze wysłany do Zamawiającego.
 9. Sklep internetowy nartywaw.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis nartywaw.pl 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są pierwszego dnia roboczego, następującego po złożeniu zamówienia.
 10. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy nartywaw.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 5 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 11. Zamawiający zamawiając produkt, który oznaczony jest jako “na zamówienie” lub “dostępny, czas oczekiwania 4-5 tygodni” w pełni akceptuje te uwarunkowania. W razie braku możliwości realizacji takiego zamówienia sklep nartywaw.pl jest zobowiązany do powiadomienia zamawiającego o tym fakcie w przeciągu 3 dnich roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 12. Zamawiając produkt, który jest możliwy do zrealizowania w serwisie Narty Waw na Al. Prymasa Tysiąclecia 103 , 01-424 Warszawa, jest ważny przez rok od dnia jego zakupu.

§4. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym nartywaw.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy zamówionego towaru do Zamawiającego.
 3. W przypadku zmiany ceny zamówionego przez Klienta towaru, sklep internetowy nartywaw.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Zamawiającego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dostarczana jest do Zamawiającego wraz z zamówionym towarem.

§5. Płatności

 1. Za zamówione towary Zamawiający może zapłacić:
  1. poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy sklepu internetowego nartywaw.pl, podany w serwisie nartywaw.pl
  2. gotówką – listonoszowi lub kurierowi, w przypadku przesyłki za pobraniem
 2. Sklep internetowy nartywaw.pl nie ponosi kosztów, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
  1. opłat bankowych za dokonanie przelewu
  2. opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego.
 3. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.
 4. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

§6. Dostawa

 1. Zamówione w sklepie internetowym nartywaw.pl towary mogą zostać dostarczone poprzez:
  1. przesyłkę pocztową lub kurierską w ramach przedpłaty na konto;
  2. przesyłkę pocztową lub kurierską w ramach pobrania.
 2. Szczegółowe warunki dostawy oraz jej koszty podane są w serwisie nartywaw.pl/.
 3. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy nartywaw.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Zamawiającego przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego nartywaw.pl oraz ponownej przesyłki do Zamawiającego, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie – Zamawiający.
 4. Brak współpracy ze sklepem nartywaw.pl będzie skutkowało nałożeniem kosztu dodatkowym kosztem dostawy serwisowanego sprzętu.

§7. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający powinien przesłać do sklepu internetowego nartywaw.pl e-maila z krótkim opisem i zdjęciem wady.
 2. Sklep internetowy nartywaw.pl rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni, po upływie których podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, towar nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego towaru), sklep internetowy nartywaw.pl zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne towary.
 4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zamawiający może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie oświadczenie na piśmie. Koszty przesyłki ze zwracanym towarem pokrywa Zamawiający (zwracający towar).
 5. Sklep internetowy nartywaw.pl nie odbiera przesyłek “za pobraniem”, będących zwrotem zamówionego towaru.
 6. Zwrot towaru dopuszczalny jest tylko i wyłącznie w przypadku towaru nieużywanego oraz oryginalnie zapakowanego (jeśli towar występował w opakowaniu) a także może dotyczyć jedynie towarów, które nie są produkowane na na specjalne zamówienie klienta.
 7. Za odesłane towary sklep internetowy nartywaw.pl zwraca pieniądze przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych.

§8. Regulamin świadczenia usług serwisu sprzętu narciarskiego (narty, snowboard, łyżwy) przez Nartywaw.pl:

1.Nartywaw.pl świadczy usługi serwisu sprzętu narciarskiego, w tym nart, snowboardów i łyżew.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi serwisowej bez podania przyczyny.
3. Klient, który zamawia usługę „Door to Door,” zobowiązuje się dostarczyć sprzęt sportowy w wyznaczonym czasie i miejscu, określonym podczas składania zamówienia lub w kalendarzu, bądź dodać komentarz, który będzie uwzględniany przez Nartywaw.pl.
4. Klient, który nie odbierze sprzętu w ciągu 30 dni, będzie obciążony opłatą za przechowywanie nart w wysokości 5 zł za każdy dzień.
5. Klient, który nie odebrał sprzętu z usługi „Door to Door,” ponosi koszty dodatkowej dostawy, jeśli wybierze ponowną próbę dostarczenia sprzętu na wybrany adres. 
6. Zamówienia na serwis nart będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Nartywaw.pl oraz indywidualnie w serwisie na ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 103,
01-424 Warszawa.
7. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju usługi, jeśli uzna to za konieczne. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwości zmiany na usługę o wyższym lub niższym standardzie.
8. Nartywaw.pl serwisuje sprzęt narciarski, ale nie ponosi odpowiedzialności za złe użytkowanie nart po ich odbiorze.
9.Nartywaw.pl zobowiązuje się do wykonania usługi w określonym terminie, zgodnie z zamówieniem klienta.
10. W celu realizacji usługi „Door to Door,” Nartywaw.pl potrzebuje danych klienta, takich jak: adres odbioru i zwrotu sprzętu, numer telefonu, imię, nazwisko oraz dane do wystawienia faktury.
11. Nartwaw.pl śwdczy usługi tylko na terenie warszawy, możliwośc świadzczenia usług poza terenem warszawy po umowieniu się tylko i włącznie telefonciznie bądz mailow.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
 2. Sklep internetowy nartywaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które sklep internetowy nartywaw.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu nartywaw.pl.
 4. Sklep internetowy nartywaw.pl nie odpowiada za ewentualne różnice (zdjęcia towarów) wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji, bądź zwrotu.
 5. Korespondencję elektroniczną związaną z towarami dostępnymi w sklepie internetowym nartywaw.pl należy przesyłać na adres e-mail:  biuro@nartywaw.pl.
 6. Sklep internetowy nartywaw.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.